Inauguracja Roku Akademickiego 2023/24 w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Dnia 7 października br., w malowniczym otoczeniu Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy, odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/24 Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Wydarzenie to stanowiło nie tylko wyjątkowy moment dla kierunków: Kosmetologia, Pielęgniarstwo oraz Fizjoterapia, ale także okazję do spotkania czołowych postaci ze świata nauki i prawa medycznego.

Władze Uczelni na czele z Rektorem

Niepodważalnie ważnym momentem podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2023/24 Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy było wyjątkowe uczestnictwo Władz Uczelni. Na czele tego wyjątkowego wydarzenia stał Rektor dr. n. med. Paweł Rajewski, który wraz z prorektorami oraz kanclerzem uczelni, otworzyli drzwi do nowego rozdziału w życiu licznej grupy studentów.

Wykład Inauguracyjny: „Quo Vadis, Medicine…?”

Niezaprzeczalnie jednym z najważniejszych i najbardziej inspirujących momentów podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2023/24 Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy był wykład inauguracyjny o wymownym tytule „Quo Vadis, Medicine…?”. To niezwykłe wystąpienie, prowadzone przez wybitnego eksperta, dr. n. med. Włodzisława Gizińskiego, stanowiło źródło fascynacji oraz stymulacji do refleksji nad przyszłością medycyny i rolą przyszłych profesjonalistów w dziedzinie zdrowia.

Wyjątkowi Goście

W uroczystości wzięli udział:

– JM Rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu, dr n. med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA,
– Władze i Senat WSNoZ,
– Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Dorota Gierczak,
– Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Włodzimierz Hilla,
– JM Rektor Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu, dr n. pr. Maciej Ferek,
– poprzedni Kanclerz EUST, mgr Dariusz Stankiewicz,
– Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji WCR w Bydgoszczy, mjr Bogdan Lewandowski,
– założyciel Centrum Medycznego „Gizińscy”, dr n. med. Włodzisław Giziński,
– prezes Fundacji „Znam Swoje Prawa”, r. pr. Emilia Marcinkowska,
– Wykładowcy WSNoZ, Pracownicy oraz Studentki i Studenci.

Udostępnij: